Aanmelden


Therapie


Aanmelden voor een relatietherapie kan eenvoudig door het verzenden van een e-mail bericht naar info@hersteljerelatie.nl
Geef bij voorkeur in de e-mail een korte beschrijving van de vraagstelling, woonplaats en de wijze waarop het contact tot stand is gekomen.
Naar aanleiding van de e-mail wordt een voorstel voor een kennismakinggesprek (intake) gedaan. Aan dit gesprek zijn ook kosten verbonden (Zie hiervoor ook de uiteenzetting op de bladzijde KOSTEN)


Echter: In verband met wijziging in taken en uren is er sprake van een aanmeldingstop. Dit zal naar verwachting duren tot september 2024. 


Houd me Vast groepsprogramma


Aanmelden voor het Houd me Vast programma kan door het versturen van een e-mail bericht naar houdmevast@gmail.com De kennismakingsgesprekken voor het het Houd me Vast programma worden periodiek (1x in de 8-10 weken) gehouden. Na aanmelding volgt een bevestiging en voor zover mogelijk ook reeds een planning.


Bij aanmelding worden kandidaat-deelnemers gevraagd onderstaand informatie formulier in te vullen en te retourneren.

Aanmeldformulier / aanmelding Houd me Vast programma èn relatietherapie
Formulier ingevuld retourneren naar info@hersteljerelatie.nl
Informatie formulier.doc (34.5KB)

Aangemeld en dan?


Na de aanmelding volgt een kennismaking (intake), waarin beide partijen een inschatting kunnen maken. Indien therapeut en cliënten overeenstemming vinden over de voorgestelde aanpak, wordt een realistisch plan gemaakt. Dit bestaat veelal uit een aantal afspraken, waarna evaluatie volgt.Wachtlijst


De wachttijd kan variëren. Op aanmelding door een e-mail wordt ook informatie gegeven met betrekking tot de vermoedelijke wachttijd.