Annemarie en Peter Verboom, Praktijk voor relatie- en gezinstherapie
 
Gezondheid en herstel in relatie

Kosten

 

Relatietherapie

 

De kosten voor een zitting relatietherapie bedragen 135 euro. Een zitting duurt een uur en een kwartier. Voor de therapeut komt hier per zitting nog een kwartier administratie tijd bij. 

Voor klachten die benoemd zijn in de DSMV, maar die niet langer bekostigd worden door de de zorgverzekering geldt een maximum OZP-tarief van 98 euro per uur. OZP is een afkorting voor 'Onverzekerd Zorg Product'. 

 

Houd me Vast groepsprogramma

 

Het Houd me Vast groepsprogramma kost 675 euro per echtpaar. Dit betreft 8 avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Dit bedrag wordt vooraf gefactureerd. 

Supervisie
  Individueel:

€ 125,- per 60 minuten

Twee personen
€ 100,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 125,- per persoon per sessie van 120 minuten

Drie personen
€ 75,- per persoon per sessie van 90 minuten
€ 90,- per persoon per sessie van 120 minuten
 

Ziektekostenverzekering

 

Sinds 1 januari 2013 vallen een aantal eerstelijnspsychologische verrichtingen niet meer onder de vergoeding door de zorgverzekeraar. Naast de aanpassingsstoornis en de werkgerelateerde problemen zijn ook de relatieproblemen uit het verzekerde pakket verdwenen. De zorgverzekeraar gaat er van uit dat een relatieprobleem geen ziekte is en gaat hierbij voorbij aan de evidentie dat ernstige relatieproblemen zeker wel kunnen leiden tot ziekte en een verhoogde zorgconsumptie op tal van verwante terreinen. 
Contractering bij de verschillende ziektekostenverzekeringen is om die reden dus niet aangevraagd. 

Wanneer er sprake is van een benoemde DSM-V stoornis, kan gekozen worden voor een Basis GGZ behandeling, waarbij de individuele (systemische) behandeling rechtstreeks aan de cliënt wordt gefactureerd. De factuur kan dienen voor declaratie bij de zorgverzekeraar, waarbij er verschil bestaat tussen de natura- en de restitutie polis. Uw verzekeraar kan u daar meer over vertellen. Nadat de zorgverzekeraar de declaratie heeft uitbetaald, wordt het factuurbedrag door de cliënt aan de zorgaanbieder uitbetaald. 

 

Facturering

 

Facturering vindt één maal per maand plaats. de facturatie is met ingang van 1 november 2013 uitbesteed en geheel overgenomen door Fa-Med. Voor meer informatie zie: www.famed.nl

Dit geldt niet voor facturatie bij het Basis GGZ traject. Deze kosten worden eenmalig rechtstreeks bij afsluiting van de zorg aan de cliënt in rekening gebracht.

 

Annulering

 

Afzeggen van afspraken bij voorkeur ruim van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd en afspraken die zonder bericht van verhindering niet nagekomen worden, worden volledig in rekening gebracht.