Kosten

 

Relatietherapie

 

De kosten voor een zitting relatietherapie bedragen 135 euro. Een zitting duurt een uur en een kwartier. Voor de therapeut komt hier per zitting nog een kwartier administratie tijd bij. 

Voor klachten die benoemd zijn in de DSM-IV, maar die niet langer bekostigd worden door de de zorgverzekering geldt een maximum OZP-tarief van 98 euro per uur. OZP is een afkorting voor 'Onverzekerd Zorg Product'. 

 

Houd me Vast groepsprogramma

 

Het Houd me Vast groepsprogramma kost 650 euro per echtpaar. Dit betreft 8 avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Dit bedrag wordt vooraf gefactureerd. 
            
 

Ziektekostenverzekering

 

Sinds 1 januari 2013 vallen een aantal eerstelijnspsychologische verrichtingen niet meer onder de vergoeding door de zorgverzekeraar. Naast de aanpassingsstoornis en de werkgerelateerde problemen zijn ook de relatieproblemen uit het verzekerde pakket verdwenen. De zorgverzekeraar gaat er van uit dat een relatieprobleem geen ziekte is en gaat hierbij voorbij aan de evidentie dat ernstige relatieproblemen zeker wel kunnen leiden tot ziekte en een verhoogde zorgconsumptie op tal van verwante terreinen. 
Contractering bij de verschillende ziektekostenverzekeringen is om die reden dus niet aangevraagd.
Onder de pagina 'diverse artikelen' worden een aantal 'blogs' getoond die iets meer uitleggen over de stand van zaken van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in 2014.

Hoewel declaratie bij een ziektekostenverzekering vermoedelijk praktisch weinig zin heeft, wordt dit wel aanbevolen, om zorgverzekeraars er op te wijzen dat deze dienst als reguliere ziektekosten vergoed dient te worden.


 

Facturering

 

Facturering vindt één maal per maand plaats. de facturatie is met ingang van 1 november 2013 uitbesteed en geheel overgenomen door Fa-Med. Voor meer informatie zie: www.famed.nl

 

Annulering

 

Afzeggen van afspraken bij voorkeur ruim van te voren. Voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht. Afspraken die zonder bericht van verhindering niet nagekomen worden, worden volledig in rekening gebracht.