Houd me Vast

Een boek

 

 

Het boek "Houd me Vast" is in 2009 in Nederland uitgekomen en is onmiddellijk in een groot aantal herdrukken uitgekomen. Er bleek vraag naar te zijn. Publicaties in NRC / Margriet / Trouw droegen verder bij aan de verspreiding. Lezers worden getroffen door de heldere en eenvoudige opvattingen.
Juist door verbinding ga je je sterker en meer vrij voelen. Mensen zijn gemaakt voor effectieve afhankelijkheid. Problemen in relaties bedreigen letterlijk het voortbestaan en brengen paniek teweeg. Het goede nieuws: problemen zijn oplosbaar.

Een programma

De inzichten uit dit boek zijn vertaald naar een groepsprogramma: 5-8 echtparen, 8 avonden van ieder 2 uur. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan herkenning van en inzicht in de telkens terugkerende en karakteristiek verlopende strijd, de emoties die dit aansturen, de 'blauwe plekken' die hier onder liggen en het gesprek wat leidt tot herstel. De video-beelden van echtparen geven veel herkenning en in het gesprek ontstaat de opluchting 'niet de enige op de wereld te zijn met deze problemen'. Klik hier voor een introfilmpje van het programma.

Een groep

De groep is geschikt voor paren die willen werken aan hun relatie en daarin nog veel op eigen kracht kunnen doen. Het groepsprogramma is krachtig en effectief, maar is niet therapie  vervangend. De groepsgrootte wordt beperkt tot 6 à 7 echtparen maximaal.
           
 

Waar en wanneer
           
 

Het programma wordt gegeven op de locatie van het Helen Dowling Instituut (HDI), Prof. Bronkhorstlaan 20, Bilthoven. 

Een volgende cursus start op dinsdag 9 oktober 2018 en vervolgens 8 dinsdagavonden op een rij, meet uitzondering van dinsdagavond 27 november. Deze avond wordt door omstandigheden een week verplaatst.

De achtste en tevens laatste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 4 december. 

De bijeenkomsten beginnen op 20.00 uur en zullen uiterlijk op 22.00 uur eindigen.

We hebben nog een paar plaatsen beschikbaar, dus inschrijven kan nog steeds.

Kandidaten die i.v.m. over-inschrijving niet meer geplaatst kunnen worden, zullen meegenomen kunnen worden in een volgende groep, die daarna van start zal gaan.  De avonden starten om 20.00 uur en duren gemiddeld 2 uur per avond.

 Aanmelden

Aanmelding kan plaats vinden door een e-mail naar  info@hersteljerelatie.nl 
Per deelnemend echtpaar wordt 575 euro in rekening gebracht.
De kosten worden - helaas - niet langer vergoed door de ziektekosten verzekering. E.e.a. is wèl afhankelijk van de polis en de aanvullende verzekering. Het is dus altijd zinvol om bij de eigen verzekering te onderzoeken of bekostiging toch tot de mogelijkheden behoort.
Aanmelding voor deze groep is altijd mogelijk.

 

Ervaringen
 

Meer en uitgebreide verhalen van deelnemers over hun ervaringen tref je aan op de bladzijde Diverse artikelen - lees daar bijvoorbeeld het verhaal van Bernard en Margriet.

Maar je leest ook meer deelnemersverhalen op de webpagina's van stichting EFT Nederland.